Značka a branding, všetko čo sem patrí

Značka a branding zahŕňa mnoho atribútov, z ktorých sa celý proces a samotná značka skladá. Nestačí si však vybrať iba jeden z nich, musíme dbať na všetky nasledujúce body, aby všetko prebiehalo v poriadku a aby sme nakoniec dosiahli vytýčený cieľ.

Kto sú vlastne zákazníci?

Zákazníci nie sú ľudia, ktorí kupujú tvoje produkty, sú to ľudia, ktorí používajú tvoje produkty. Spotrebiteľ môže kúpiť produkt raz. Zákazník sa vráti. Zákazníkovi napadneš v prvom rade ty a nie tvoja konkurencia. Ale aby o tebe premýšľali takýmto spôsobom, na čom veľmi záleží, musíš mať niečo viac ako len produkt, nad ktorého kúpou premýšľajú. A to je práve tvoja značka.

Positioning – umiestnenie značky

Umiestnenie tvojej značky je niečo, o čom sa rozhodneš už na začiatku, ale aj to, čomu sa budeš neustále prispôsobovať podľa trhových signálov (zákazníkom, ktorí kupujú tvoj produkt) a kultúrnym zmenám (ako tvoja značka zapadá do sveta).

Umiestnenie značky bude zahŕňať aj to, na koho chceš zapôsobiť (aký psychografický segment trhu si želáš vlastniť), aké pocity chceš vyvolať v zákazníkoch (aké asociácie chceš vytvoriť medzi tvojou značkou a tým, čo chcú alebo potrebujú) a ako sa dostaneš k týmto ľuďom (aká bude tvoja stratégia marketingu a uvedomenia značky).

Identita

Úspešná identita značky komunikuje čo najviac informácií o značke za menej ako jednu sekundu. Tvoje logo, písmo, ktoré si vyberieš, obrázky a obsah v tvojej reklame a marketingu a všetky ostatné komponenty tvojej značky, ktoré sú orientované na verejnosť, predstavujú identitu značky. Je dôležité, aby existovala harmonická súvislosť medzi tvojou identitou a produktom, ktorý ponúkaš.

Ak používaš abstraktné a ťažko čitateľné písmo, napríklad na predaj umývacieho prostriedku, s najväčšou pravdepodobnosťou tvoj produkt budú spochybňovať a odplašíš spotrebiteľov namiesto toho, aby si z nich urobili zákazníkov. Je potrebné zaistiť dôkladný estetický prístup k rozvoju identity značky. Aký je vizuálny jazyk, ktorý musíš použiť na to, aby si mohol komunikovať smerom k zákazníkom informácie, ktoré im chceš podať? Ako to môže byť kondenzované do niečoho, čo je možné pochopiť na prvý pohľad?

Ak bude tvoj prístup príliš konzervatívny alebo tradičný, riskuješ, že sa neodlíšiš od konkurenčných značiek. Dokonca aj v kategórii podnikov, ktoré ponúkajú relatívne nepríťažlivé výrobky, je nevyhnutné, aby si mal premyslenú estetiku na vyjadrenie identity značky.

Osobnosť

Osobnosť tvojej značky je duševným prejavom identity tvojej značky. Ak by bola tvoja značka osoba, kto by to bol? Ako by rozmýšľala táto soba? Ako by rozprávala? Aký vplyv by mala na ľudí okolo seba? Aký jazyk by používala na komunikáciu s ostatnými? Odborný alebo zrozumiteľný pre každého? Rozprávala by milo, pokorne alebo trošku agresívnejšie? Zatiaľ čo osobnosť tvojej značky bude žiť v nehmotnej atmosfére, ktorá obklopuje značku, takisto aj ľudia prichádzajú cez tieto kanály.

Je lákavé spadnúť do pasce rozvoja osobnosti a hlasu, ktorý napodobňuje spôsob, akým ľudia hovoria online, avšak toto takmer nikdy nie je správna voľba pri budovaní značky.

Najlepšia vec, ktorú môžeš urobiť, je vziať atribúty značky, ktoré chceš, aby ľudia pochopili a zmapovať tvojich konkurentov – ako komunikujú? Teraz zváž, ako sa môžeš od nich odlíšiť.

Nie je to také jednoduché, že? Všetko, čo chodí ruka v ruke s budovaním značky, potrebuje dopredu premyslené a naplánované kroky, teda dobrú stratégiu. Ak sa ti podarí všetko správne zosúladiť, tak časom sa vyplatí aj táto ťažká práca. Ale nazbúdaj, náš tím ti dokáže tiež pomôcť a tak ti uberieme aj z práce aj zo stresu, ktorého nie je málo v tejto brandži. Stačí sa iba ozvať na wado@wado.sk. 😉 A ak si zvedavý na ďalší článok, ktorý sa týka brandingu, tak klikni sem: Branding – komunikačné kanály a dôležitosť obsahu

 

Csudai Korny
social media manager, grafik
Okrem toho, že napĺňam sociálne siete (možno aj práve aj tvoj feed) obsahom, sa snažím v našom malom tíme vyčarovať dobrú náladu a veľa veľa smiechu. ?